עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

בגול שישי והגליל www.igolan.co.il מ ג ז י ן ה ג ו ל ן , ה ג ל י ל ה מ ז ר ח י ו י ש ו ב י ס ו ב ב כ נ ר ת 04-6963666 . טל | קניון לב קצרין 2 כתובתנו: דליות golan700@017.net.il | www.igolan.co.il : דוא״ל גיליון 1103 פרשת השבוע: בהר-בחוקותי כניסת שבת 19:06 יציאת שבת 20:05 7.5.21 ה אייר ‪"‬ כ א ‪"‬ תשפ 1 מ על א 04-6751200 טל. סניף צמח 9:00-14:00 , ו׳ 9:00-20:00 שעות פתיחה: א׳-ה׳ 04-6754725 טל. סניף אפיקים , ו׳ סגור 9:00-14:00 שעות פתיחה: א׳, ב׳, ד׳, ה׳ עובדים לפי הוראות משרד הבריאות ן מק ילדי כלל ית פלטיניום זכאים ל קבל כל שנה משקפ י ראייה חינם .18 עד גיל *בכפוףלתקנון *אין כפלמבצעים*עדגמרהמלאי *לאכוללמס משק פי ראייה לי לדים 18 חינ ם עד גיל זוכרים? 1 מ על א 04-6751200 טל. סניף צמח 9:0 -14:00 , ו׳ 9:00-20:00 שעות פתיחה: א׳-ה׳ 04-6754725 טל. סניף אפיקים , ו׳ סגור 9:00-14:00 שעות פתיחה: א׳, ב׳, ד׳, ה׳ עובדים לפי הוראות משרד הבריאות ן מק ילדי כללית פלטיניום זכאים קבל כל שנה משקפ י ראייה חינם .1 8 עד גיל *בכפוףלתקנון *אין כפלמבצעים*עדגמרהמלאי *לאכוללמ משק פי ראייה לי לדים 18 חינ ם עד גיל זוכרים? 1 1 + מולטיפוקל • ביפוקל ראייה • קריאה על כל סוגי המשקפיים אתם רואים נכון! 04-6751200 טל. סניף צמח 9:00-14:00 , ו׳ 9:00-20:00 שעותפתיחה: א׳-ה׳ 04-6754725 טל. סניף אפיקים , ו׳ סגור 9:00-14:00 שעותפתיחה: א׳, ב׳, ד׳, ה׳ עובדיםלפי הוראותמשרדהבריאות ן מקפידיםעלהגיינהמלאה ילדי כלליתפלטיניום זכאיםלקבלכלשנה משקפי ראייהחינם .18 עדגיל *בכפוףלתקנון *אין כפלמבצעים*עדגמרהמלאי *לאכוללמסגרותסילואט, מודו, רייבן שמשורנה. ט.ל.ח ניתן לבצעבדיקות לחידושרישיון נהיגה תשלומיםללאריבית 10 עד משקפי ראייה לילדים 18 חינםעד גיל זוכרים? מומחים למולטי פוקל 1 1 + מולטיפוקל • ביפוקל ראייה • קריאה על כל סוגי המשקפיים אתם רואים נכון! 04-6751200 טל. סניף צמח 9:00-14:00 , ו׳ 9:00-20:00 שעות פתיחה: א׳-ה׳ 04-6754725 טל. סניף אפיקים , ו׳ סגור 9:00-14:00 שעות פתיחה: א׳, ב׳, ד׳, ה׳ עובדים לפי הוראות משרד הבריאות ן מקפידים על הגיינה מלאה ילדי כללית פלטיניום זכאים לקבל כל שנה משקפי ראייה חינם .18 עד גיל *בכפוףלתקנון *אין כפלמבצעים*עדגמרהמלאי *לאכוללמסגרותסילואט, מודו, רייבן שמשורנה. ט.ל.ח ניתן לבצעבדיקות לחידושרישיון נהיגה תשלומיםללאריבית 10 עד משקפי ראייה לילדים 18 חינם עד גיל זוכרים? מומחים למולטי פוקל 1 1 + מולטיפוקל • ביפוקל ראייה • קריאה על כל סוגי המשקפיים אתם רואים נכון! 04-6751200 טל. סניף צמח 9:00-14:00 , ו׳ 9:00-20:00 שעות פתיחה: א׳-ה׳ 04-6754725 טל. סניף אפיקים , ו׳ סגור 9:00-14:00 שעות פתיחה: א׳, ב׳, ד׳, ה׳ עובדים לפי הוראות משרד הבריאות ן מקפידים על הגיינה מלאה ילדי כללית פלטיניום זכאים לקבל כל שנה משקפי ראייה חינם .18 עד גיל *בכפוףלתקנון *אין כפלמבצעים*עדגמרהמלאי *לאכוללמסגרותסילואט, מודו, רייבן שמשורנה. ט.ל.ח ניתן לבצע בדיקות לחידושרישיון נהיגה תשלומים ללא ריבית 10 עד משקפי ראייה לילדים 18 חינם עד גיל זוכרים? מומחים למולטי פוקל 1 1 + מולטיפוקל • ביפוקל ראייה • קריאה על כל סוגי המשקפיים אתם רואים נכון! 04-6751200 טל. סניף צמח 9:00-14:00 , ו׳ 9:00-20:00 שעות פתיחה: א׳-ה׳ 04-6754725 טל. סניף אפיקים , ו׳ סגור 9:00-14:00 שעות פתיחה: א׳, ב׳, ד׳, ה׳ עובדים לפי הוראות משרד הבריאות ן מקפידים על הגיינה מלאה ילדי כללית פלטיניום זכאים לקבל כל שנה משקפי ראייה חינם .18 עד גיל *בכפוףלתקנון *אין כפלמבצעים*עדגמרהמלאי *לאכוללמסגרותסילואט, מודו, רייבן שמשורנה. ט.ל.ח ניתן לבצעבדיקות לחידושרישיון נהיגה תשלומיםללאריבית 10 עד משקפי ראייה לילדים 18 חינם עד גיל זוכרים? מומחים למולטי פוקל 1976 - מאז антибактериальная אנטיבקטריאלי אוהב את הנוף הטבעי והאנושי בגולן שנים 38 נולד וגדל בפתח תקווה, כבר ברמת מגשימים - "שבוע אחרי החתונה, עלינו לגולן". מנהל סניף צפון במשרד רו"ח רוזנבלום הולצמן. האורח שלנו לשבת הוא איציק פופר הונחה אבן הפינה לבניין "ניסטק גולן" החדש הנחת אבן הפינה לבניין "ניסטק גולן" החדש משתלבת בתהליך ההתחדשות והצמיחה של אזור התעשייה קצרין. מ"ר, יקלוט עוד 6000 הבניין החדש, )14 עובדים חדשים (עמ 120 כ- 10 2021 קריית הממשלה בקצרין בשלבי בנייה מתקדמים ועתידה להיפתח בסוף שנת 11 חטיבת ביניים תיפתח באולפנה בקצרין בשנה״ל הקרובה 16 העיתון הדיגיטלי

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky