עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

ד ‪"‬ סיון תשפ ‪'‬ א | 7.6.24 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 24 | חג שבועות שמח הכול זורם ,2005 חברת "קולחי גולן", שהוקמה בשנת מטפלת בכל הביוב שהגולן מייצר, כולל רפתות. גם ברמה העולמית, לא מוכר אזור המשלב שפכים של רפתות ואנשים יחד כמו הגולן. תודעת שירות מהגבוהות בנמצא, איכות ביצוע א"א, חדשנות עובדים. מה העניינים? זורם 16 מתמדת ו- ת כנית פתרו"ן (פיתוח תשתיות רמת הגולן) מטפלת בכל תחום התשתיות בגולן. אחד התחומים הפחות מוכרים, אך נוגעים לכולנו בחיי היום-יום, הנו תחום הביוב שגם בו "קולחי גולן" מקדמת חדשנות. חברת "קולחי גולן" הוקמה בשנת , כצורך בפיתוח מענה לטיפול 2005 בתחום הביוב ליישובים, שהחלו לגדול בזכות ההרחבות הקהילתיות. לשם כך, נבנתה תכנית-אב לביוב הגולן, שהגדירה חלוקת יישובים למתקני טיהור שפכים (מט"ש), תוך חשיבה על מתן מענה המתחשב בהיבט סביבתי ובאפשרויות ניצול הקולחים להשקיה. הגולן הנו אזור חקלאי ירוק עם רגישות סביבתית גבוהה, המושפע גם מהקרבה לכנרת ולכן יש צורך בפיתוח מענים מותאמים לאזור. תחום החקלאות מהווה ענף עיסוק מרכזי בגולן ומספר הרפתות באזור רב, עובדה המהווה אתגר בטיפול בשפכים. גם ברמה העולמית, לא מוכר אזור המשלב שפכים של רפתות ואנשים יחד כמו הגולן. חדשנות בקולחי גולן תחום הטיפול בשפכים הנו תחום מתפתח. ב"קולחי גולן" מחפשים אחר רעיונות ופיתוחים חדשים כל העת, תוך דגש על חדשנות, אשר מובילה להתייעלות ולשיפור השירות לתושב. חלק מתהליך הטיפול בשפכים הוא סינון וחיטוי, מערכת סינון רגילה לא נותנת מענה מלא לשפכי רפתות. לשם כך, היה צורך למצוא פתרון חדשני ולאחר ניסיונות, נמצא הפתרון: טכנולוגיית סינון מיוחדת העושה שימוש במערכת סינון הנמצאת במכונת דיאליזה, שהוסבה והותאמה למערכת סינון לטיפול בשפכים. בנוסף, שימוש בטכנולוגיה של נשאים מקובעים, הנמצאים בתוך תהליך הטיפול, מאפשר הגדלת קיבולת המט"ש, ללא הגדלת המתקן עצמו. מט"ש מיצר, הנותן מענה למספר רפתות רב, משתמש בטכנולוגיות חדשניות אלו. תחום נוסף של התייעלות אנרגטית הנו השקעה במערכות סולאריות המייצרות חשמל על מנת לייצר הכנסות נוספות וכדי שניתן יהיה להשתמש בחשמל המופק מהמערכות הסולאריות למט"שים לשימוש עצמי וכמענה בחירום. ייצור ואגירת חשמל נותנים מענה לחירום ואמורים להוזיל משמעותית עלויות אנרגיה. , להגדלת מספר 864 במסגרת החלטה התושבים בגולן, התקבלו מענקים לשיקום תשתיות ביוב ביישובי הגולן וגם בפרויקט זה משתמשים בשיטה חדשנית: ביצוע החלפת קווים בשיטת בימים אלה, נבחנת כניסת "קולחי גולן" להליך ספק כפרי רב-יישובי, בו תטפל "קולחי גולן", בנוסף למערכות הביוב, גם במערכות המים ביישובים שיהיו מעוניינים להיכנס להסדר זה. זוהי לקיחת אחריות נוספת של "קולחי גולן" תחום נוסף של התייעלות אנרגטית הנו השקעה במערכות סולאריות המייצרות חשמל על מנת לייצר הכנסות נוספות וכדי שניתן יהיה להשתמש בחשמל המופק מהמערכות הסולאריות למט"שים לשימוש עצמי וכמענה בחירום ב"קולחי גולן" (מ).

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky