עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

ף ‪"‬ ט אלול תש ‪"‬ כ | 18.9.20 | שישי בגולן | 36 שנה טובה ומבורכת " ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם". תשרי הוא החודש השביעי לחודשי השנה הנמנים מניסן שעליו נאמר: "ראשון הוא לכם לחודשי השנה". רבי אליעזר אומר: בא' בתשרי נברא האדם. ראש השנה הוא בעצם יום הולדת לאדם הראשון. שונה הוא ראש השנה משאר חגים, שכולם זכר לאירוע הקשור לעם היהודי: פסח - זכר ליציאת מצרים, שבועות - מתן תורה ואף יום הכיפורים הוא יום שאמר בו ה' למשה "סלחתי כדברך". ראש שנה הוא חגה של האנושות כולה. בראש השנה, נשפט האדם ונידון לכל השנה כולה. נאמר בתורה: "יום תרועה יהיה לכם". תרועה זו כוללת בתוכה את משמעויות החג. יוםשמחה -שנאמר "וביוםשמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות ...". אכן ביום ראש השנה אסור לצום והוא יום שמחה. שמחה על האפשרות לפתוח דף חדש, שמחה על כך שהקב"ה הוא השופט אותנו והוא יודע מה טוב לנו. התרועה היא גם בחינת חשבון נפש, שנאמר: "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו", כלומר על האדם לפשפש במעשיו לבדוק את ישרות דרכיו בחול ובקודש. יום תרועה הוא יום שבו אנחנו ממליכים את הקב"ה עלינו ומזדהים עם היותו מלך מלכי המלכים ומלכותו בכל משלה. כשם שבכל אירוע חשוב יש את שלושת המרכיבים הנ"ל, כך גם בראש השנה. קול השופר יש בכוחו לעורר את האדם להתחבר עם צור מחצבתו כצלם אלוקים. בראש השנה הקב"ה יצר את האדם מהאדמה ונפח בו נשמת חיים. מרגע זה, בכל אדם ואדם יש נשמת אלוקים והדרישה ממנו היא להידבק בקב"ה ובמידותיו. בכל שנה עם תקיעת השופר אנו מטעינים את אותה נשמה אלוקית ומחדשים את החיבור בין אדם ואדון. בראש השנה, ה' נשף בנו נשמה ועשה אותנו אדם ובראש השנה אנו נושפים בשופר ועושים אותו אדון. טעמים רבים יש לתקיעת השופר בראש השנה. מזכירים את האיל של יצחק שיהיה סנגור לעם ישראל, מחדשים את קול השופר של מעמד הר סיני, שנאמר: "קול השופר הולך וחזק...", מפיחים תקווה לעולם מתוקן יותר של ימות המשיח, שנאמר: "קרוב יום ה' הגדול קרוב ומהר מאוד... יום שופר תרועה" וכן מתפללים על קיבוץ גליות, שנאמר: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים וישתחוו לה' בהר הקודש ירושלים". הרמב"ם אומר שהשופר גזרת הכתוב הוא אבל רמז יש לכך שנאמר: "עורו ישנים משנתכם ...". למה הדבר דומה לאדם ישן המבועת מחלומות קשים על דברים המאיימים על חייו. הדבר הנכון הוא להעירו וכך להפסיק את פחדיו. כך האדם, שקוע בהבלי העולם הזה, חי בדמיונות שווא. קול השופר מעיר ומעורר אותו ומחזיר אותו לחיים האמיתיים, להיות קשור לצור מחצבתו, אל נקודת הראשית של האדם. האדם הוא נזר הבריאה ולא עוד בעל חיים פה בעולם. הבהמה משתמשת בקרן לנגוח, להילחם. האדם לוקח את אותה קרן, נושף בתוכה רוח אלוקים ומשמיע ניגון של שופר, ניגון של הנשמה, הקורא לאדם לשפר את מעשיו ולתקן עולם במלכות ה'. ראש השנה פרשת השבוע: 19:25 יציאת שבת | 18:31 כניסת שבת שבת שלום בכל שנה עם תקיעת השופר אנו מטעינים את אותה נשמה אלוקית ומחדשים את החיבור בין אדם ואדון. בראש השנה, ה' נשף בנו נשמה ועשה אותנו אדם ובראש השנה אנו נושפים בשופר ועושים אותו אדון יום הולדת לאדם הראשון בראש השנה הקב"ה יצר את האדם מהאדמה ונפח בו נשמת חיים. מרגע זה, בכל אדם ואדם יש נשמת אלוקים והדרישה ממנו היא להידבק בקב"ה ובמידותיו הרב יוסף לוי, רב העיר קצרין מילה בסלע

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky