שישי בגולן

ף ‪"‬ ד חשון תש ‪"‬ כ | 22.11.19 | שישי בגולן | 34 " ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה". "ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה ותלד לו את זמרן ואת יקשן... ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם". "... ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי רואי". אברהם אבינו, עליו נאמר "תשורי מראש אמנה", ראשון הוא למאמינים. עליו כתב הפייטן: "כוכב צדק לדורות זרח אורו/ אחד היה אברהם בבני דורו/ אשר באביב שנותיו הכיר בוראו/ וירא במאורותיו את משטרו". אברהם היה אבי אבות האמונה באל אחד. בכל דרכיו ומעשיו, הודיע את האמונה באלוקים. הקב"ה בחר באברהם ואמר לו "לך לך מארצך מבית אביך". רק בארץ ישראל, ארץ כנען, אברהם יוכל להודיע ולהנחיל את אמונתו לכל העולם כולו. אברהם היה אישיות אוניברסלית. "אב המון גויים". הוא יתחתן עם שרה השייכת לבני שם, עם הגר מבני חם ועם קטורה מבני יפת. היו לו ילדים משרה הגר וקטורה. "אב המון גויים". אברהם השפיע על כל סביבתו, עד כדי אמירה של מלכיצדק מלך שלם: "אלוקים עמך בכל אשר אתה עושה". כמו כן, אברהם מבקש מעפרון לקנות קבר לשרה אשתו, את מערת המכפלה ואף הוא אומר לאברהם: "נשיא אלוקים אתה בתוכנו במבחר קברנו קבור את מתך". הרמב"ם אומר שגם הנצרות וגם האסלם נועדו להנחיל את אמונתו של אברהם אבינו באל אחד. לכן אברהם הצליח להיות שורש ואב המון גויים. לעומתו, לשרה היה בעל אחד והוא אברהם והיה לה בן אחד והוא יצחק. שרה הייתה האימא היחידה של העם היהודי. במהלך חייו של אברהם, התגלעו מחלוקות בינו לשרה, אם לגרש את ישמעאל, כיצד להתייחס להגר השפחה וכן כיצד לחנך את יצחק. עד מות שרה, החיים היו דינמיים. אברהם ושרה פעלו בעולם כולו, בשיתוף פעולה. אברהם מכניס אורחים, רץ אל הבקר, שרה אופה עוגות. הם מכניסים אנשים תחת כנפי השכינה "את הנפש אשר עשו בחרן" - אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים ובמסגרת המשפחתית, כל אחד מתפקד לפי תפיסת עולמו. למרות ולא בגלל אחרי מות שרה, אברהם מאמץ את תורתה. הוא משלח את בני קטורה, משלח את ישמעאל ומשביע את אליעזר שייקח אישה לבנו יצחק רק ממשפחתו ולא מבנות הכנעני. אברהם קובר את שרה בארץ ישראל, במערת המכפלה ואף נקבר לידה. במותה של שרה, מחיה אברהם אבינו את תורתה. אברהם נותן את כל אשר לו ליצחק ומברך אותו בברכה השמורה רק לעם היהודי, בברכה שהקב"ה ברך אותו, ברכת הזרע וברכת הארץ. אומר הרב הירש: "אין דיו לאדם שהוא בן לאברהם אם שרה איננה אמו... בבוא ה' להקים לו עם הוא בחר לו איש ואישה". הקב"ה מברך את יצחק, הכלול בברכת אברהם, גם בברכה לעצמו. הפרשה נקראת "חיי שרה" ולא מות שרה, כשם שנאמר אצל יעקב "ויחי יעקב" בפרשה העוסקת במיתתו. "צדיקים במותם נקראים חיים". מה הוא האדם? 120 הוא יצור שחי במקרה הטוב עד שנה, אך אם מורשתו ואופן חייו מהווים השראה ומאירים את דרכי בני האדם, גם אחרי מאות ואלפי שנים, בעצם הוא חי. משפיע על העולם, למרות שגופו כבר עפר ואפר. כל הקורות והניסיונות, בהם עמדו האבות, מהווים יסודות לאמונה של העם היהודי, מעצימים אותו ומשרים עליו את הכוח להתמודד עם ההווה ולהשפיע בעתיד. לא בכדי ידועים היהודים בתכונה של אברהם להפוך ולשנות. לא בכדי העם היהודי יונק כוח מעקדתו של יצחק ומוסר את נפשו לאורך כל הדורות על האמונה באל אחד. הניסיונות שנתנסה אברהם הם המצע לכל מעשה הגבורה וקידוש ה'. הסופר אלי ויזל כותב שפעם אחת, , הוא 15 במחנה השמדה, בהיותו בגיל הוזמן לצריף רעוע, בו שהו מספר יהודים. בראש השולחן, היו שלושה דיינים נשואי פנים, שניכר היה שהם רבנים גדולים ודיינים. הם ערכו כביכול משפט לקב"ה, על הזוועות של המלחמה. ויזל, שחווה את רצח אמו ואחותו, ראה במו עיניו כיצד נאצי מכה את אביו ורוצח אותו, הוזמן להיות עד התביעה. הוא מספר שבסיום המשפט, הקב"ה לכאורה לא יצא זכאי, אך לאחר פסק הדין, אמר ראש ההרכב: "הגיע זמן תפילה, נתפלל ערבית". מהיכן הכוח והעוצמה של העם היהודי להאמין באלוקים, למרות ולא בגלל? זאת למדו מראש המאמינים, אברהם אבינו, שהקב"ה אומר לו "ביצחק יקרא לך זרע" והוא לא מפקפק לדקה. הרב יוסף לוי, רב העיר קצרין מילה בסלע חיי שרה פרשת השבוע: 17:12 יציאת שבת | 16:15 כניסת שבת שבת שלום האימא היחידה אברהם ושרה פעלו בעולם כולו, בשיתוף פעולה. אברהם מכניס אורחים, רץ אל הבקר, שרה אופה עוגות. הם מכניסים אנשים תחת כנפי השכינה "את הנפש אשר עשו בחרן" - אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים אברהם אבינו התחתן עם שרה, מבני שם, עם הגר, מבני חם ועם קטורה, מבני יפת. היו לו ילדים משלושתן. "אב המון גויים". לשרה היה בעל אחד - אברהם ובן אחד - יצחק. היא האימא היחידה של העם היהודי

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky