עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצ

37 | שישי בגולן | 22.10.21 | ב ‪"‬ ז חשון תשפ ‪"‬ ט מ"מ זמני לתקופה של חודשים ולא יותר משנה 3 - הארכה 25/10/2021 החל מיום שני י"ט חשוון תשפ"ב ,07:05- היוצא מחצור ב 43 קו .07:00- יוקדם ל ,06:20 היוצאים מחצור בשעות 43 קווי יבצעו סיבוב ברובע חן החדש 07:00 , תחנת סער/מירון מבוטלת. 53 כמו קו 43 שינוי במסלול קו עדכוני תחבורה ציבורית 100% : היקף משרה רכז/ת חינוך סביבתי מכרז כ"א פנימי/חיצוני 19-2021 הארכה שינויים עקב כניסת השבת 29/10/2021 החל מיום שישי כ"ג חשוון תשפ"ב, נסיעות מבוטלות עקב כניסת השבת: .15:00 מקצרין לטבריה בשעה 57 קו .16:30 מטבריה לקצרין בשעה 57 קו ממגדל שמס לבוקעתא 68 קו .16:40 בשעה 01/11/2021 החל מיום שני כ"ו חשוון תשפ"ב יכנס לתוקף לוח זמנים שעון חורף, עיקרי השינויים ביטול מספר נסיעות ביום שישי והוספת נסיעות במוצאי שבת. שינויים עקב שעון חורף *3254 נא להתעדכן במוקד גולן המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד.  תנתן העדפה לשייך לקבוצה הזכאית לייצוג הולם ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות.  זכותו של מועמד בעל מוגבלות לקבל התאמות למשרה  מועמדים העומדים ומגישים את כלל המסמכים יזומנו לשיחה מקדימה ובהתאמה  לוועדת הבחינה המחייבת (משרות בכירות יידרשו במבחני התאמה על פי דרישת משרד הפנים לעניין זה) https :// namerz . moin . gov . il קישור לאתר נמ"ר (פרסום מכרזים של משרד הפנים):  75% : היקף משרה מנהל/ת שירותים דיגיטאליים 21-2021 מכרז כ"א חיצוני פרסום 100% : היקף משרה מנהל/ת מתחם בי״ס אביטל היקף משרה: משתנה בהתאם לשיבוץ סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב סייע/ת פרטני/ת רפואי מספר משרות - הארכה ימי עבודה) 5- ל 3 (בין 60%-100% : היקף משרה בהתאם לשיבוץ גן צעיר או בוגר ומספר ימי עבודה סייעות לגני ילדים - מספר תקנים - הארכה ודרישות המכרז נמצאים פרטים מלאים של תיאור התפקידים בלשונית שירות לתושב – מכרזים. https :// www . golan . org . il באתר מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות, למלא שאלון אישי ולשלוח בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למנהלת , hr@megolan . org . il משאבי אנוש במועצה אזורית גולן - אביטל שדה, .12900 קצרין 13 . , ת.ד 153-4-6964170 : פקס , כט' בחשון, תשפ"ב. 04/11/2021 ,' יום ה מועד אחרון לקבלת הצעות:

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky