עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

37 | שישי בגולן | 5.3.21 | א ‪"‬ א אדר תשפ ‪"‬ כ 04-6964422 בס״ד השטיח כל כך נקי שאפשר לאכול ממנו מבצע לקראת פסח רחוב הנהר, א.ת. קצרין שמיכות פוך מעילים טליתות וילונות מתנה ש״ח 50 ניקוי יבש ב- מ׳ 2/3 לניקוי שטיח בגודל : והרשמה לייעוץ אישי 04-6728553/591 www . hotelcollege . co . il זה לא רק לימודים - זו התחלה של קריירה! מכללת רימונים מציעה: לעומדים בקריטריונים יוענק מימון מלא מהמדינה – קרן מעגלים 2021 פתיחה מרץ חוזרים לשגרה ע״פ הנחיות התו הסגול בפיקוח משרד העבודה - מסלול ערב קורס קוסמטיקה קורס מזכירה רפואית 201 | שישי בגולן | 5.3.21 | א ‪"‪ תשפ ‪ א דר ‪"‪ כ פרטים נוספים אודות הדרישות ותנאי הסף www . golan . org . il באתר המועצה: ₪ 1,800 : עלות מכרז שיפוץ בי"ס ברנקו וייס שלב ב' 12:00 בשעה 15.3.2021 שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום ראשון Leorah@megolan . org . il לדוא"ל: ,13:00 בשעה 8.3.2021 סיור קבלנים יתקיים ביום נפגשים בכניסה לרמות - השתתפות בסיור אינה חובה. 14:30 שעה 21.3.2021 , את ההצעות יש להגיש עד יום ראשון במסירה ידנית במשרדי המועצה בקצרין 9/2021 מכרז ₪ 3,000 : עלות מכרז שיקום תשתיות נווה אטי"ב 12:00 בשעה 15.3.2021 שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום ראשון . Leorah@megolan . org . il לדוא"ל: 08:00 בשעה 8.3.2021 סיור קבלנים יתקיים ביום נפגשים בכניסה לנווה אטי"ב - השתתפות בסיור אינה חובה 14:30 שעה 21.3.2021 , את ההצעות יש להגיש עד יום ראשון במסירה ידנית במשרדי המועצה בקצרין 2/2021 מכרז

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky