עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

א ‪"‬ ב חשון תשפ ‪"‬ י | 30.10.20 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 34 שישי בגולן כל שבוע בכל בית בגולן הכי גדול הכי מופץ והכי מוכר ברמת הגולן לוח הלוח שעובד בשבילך 6963666 . ט נדל"ן בגולן למכירה בקצרין • בתדהר, וילה גדולה ומוארת. חדרים. גינה גדולה ומסודרת. 8 יחידות דיור נפרדות. מירב. 2 .)5( .050-6096359 ,052-3930389 ברח' כוכבא, דו משפחתי, מרפסות 2 , חדרים 5.5 עם פרגולה, גינה גדולה .050-4573304 . ומטופחת .)10( להשכרה בקצרין • חדרים 4 להשכרה בקצרין בית 053-7273457 ברחוב יסעור • חדרי 3 בטייל ת גמלא רח הדס סלון ממוזגת, מסודרת, ריהוט + שינה .)3( .050-6954009 חלקי, קומה ג בקצרין, להשכרה מרפסת + חדרים 3.5 קומה שניה קרוב למרכז המסחרי מרוהטת קומפלט ,050-7331675 .)4( .050-7735181 • חדרים קומה 4 בקצרין דירת ב' ממוזגת, כניסה מיידית, אתי .052-8515021 ,, איתי 0524500281 .)4( • בטיילת נווה בקצרין יחידת שינה וסלון מרוהטת דיורחדר קומפלט ממוזגת ומשופצת כניסה .)3( .050-6954009 1.11 נאסר חאלד קבלן לעבודות צבע ושיפוצים כלליים 054-2568037 העבודה מתבצעת ע"י אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בענף השיפוצים. אינסטלציה  חשמל  ריצוף  איטום  בניית קירות גבס  הריסה ופינוי  ÈÚˆ˜Ó ˙ˆ È¢Ú ÌÈËȉ¯ ˙·Î¯‰Â ˜Â¯ÈÙ £ ‰ÒÁ‡Â ‰Êȯ‡ È˙Â¯È˘ £ „¢Ò· ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ °Úˆ·Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≥∞±∞¥¥≤ ˜ Ȉȇ ת ו ל ב ו ה ה י פ מ ל ו א ÌÈ„¯˘Ó ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ ı¯‡‰ ȘÏÁ ÏÎÏ ÔÂ˜˙Ï ÛÂÙη™ ˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙ÂȯÁ‡ ¨˙ÂÈÓ‡ Ôȯˆ˜Ï „ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ „·Ï· ¶ πππ הקמה, החזקה, שיקום גינות • עיצוב גינות ובניית תאורת גן • מערכות השקייה ממוחשבות • ריסוסים והדברות • צוות מקצועי ואמין • ויצמן גינון מבצעים על דשא סינטטי מכניסים את הטבע הביתה בס"ד חפשו אותנו ב- שמעון ויצמ ן 054-9777878 ל פרטים חדש! מחלקת עבודות עץ, דקים, פרגולות, גדרות, מחסנים ועוד... ייעוץ חינם

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky