עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

א ‪"‬ ה אייר תשפ ‪"‬ כ | 7.5.21 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 4 פותחים עונה בריכת חיספין ובריכת בני יהודה סטודיו פתיחת עונת הרחצה בבריכת חיספין ובבריכת בני יהודה 18.5.21 בריכת בני יהודה: בריכת חיספין: sp-hispin@megolan.org.il 04-6600042 חיספין • תשלומים 3- * למשלמים בכ. אשראי אפשרות ל 18.5.21-3.9.21 : * עונת הרחצה * מנוי מאפשר כניסה לבריכת בני יהודה ולבריכת חיספין * החכ”ל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את שעות הפתיחה, המחירים וסוגי המנויים בהתאם לתקנון הבריכה בשעות פעילות הבריכה 18.5.21 מענה טלפוני מיום Sp-by@megolan.org.i l 04-6600041 בני יהודה רכישת מנויים בהנחה באתר בלבד ₪ 975 זוגי • ₪ 1250 משפחתי מגוון מנויים ₪ 635 יחיד מבוגר • ₪ 875 זוגי לאזרחים ותיקים • ₪ 520 /חייל/סטודנט/אזרח ותיק 8 יחיד לילד מעל גיל • פתיחת הבריכות ופעילותן תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותנאי התו הסגול, לרבות כל עדכון והנחיה שידרשו להגבלת פעילות או כניסה לבריכה על כל סוגי המנויים לנרשמים 17.5.21 עד לתאריך golan.org.il/hakal/b1 golan.org.il/hakal/b2

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky