עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

47 | שישי בגולן | 23.2.24 | ד ‪"‬ תשפ ‪'‬ ד אדר א ‪"‬ י Œ Š‡„– –„Œ „‡–’ –„Œ ‚ŽƒŠ”– –„Œ ‹€ Š‡„– ‹€ „‡–’ ‹€ ‚ŽƒŠ”– ‹‡†‡‚– ‚•‡Ž~’ ˜‡Œ ‚Ž‡—‚ „‰–Œ  ‚‡–† ‚‡‡—˜ –ƒ„‡~ ‡ƒŠ‚ ‚ƒ‚‡ œ…– ‡‰–ƒŒ ~‡€ Š†  •– D  •– D  •– D ‚–‡…Š ‹‡” ‚†‡ŒŠ…˜’Ž ƒŠ œ‚‡–‡•œ ‡”…ƒ ‚†‡Œ ˜‡’ƒ†–ƒ~ ‚†‡Œ Šƒ€ €ƒ’ –„Œ‹‡ƒŒ ‹‡”‡’• •Ž „€–~ ‚…‡˜’Š ˜ƒŽ‰ —~– ‹‡”Œ …ƒ‡Œ ‚Š• ˜ƒ‡–…~ ˜ƒŽ—  •– D  •– D ‚ŽƒŠ”– –„Œ * „‡–’ ‹€ * Š‡„– ‹€ ”Œ— ‡’ƒ†–ƒ~ –„Œ ˜‡‡Ž• ˜‡€ƒ„ ‚†‡Œ ƒŠ• D •– ‚‡ŒŠ …‡‡˜Œ –‡…Œ‚ D ˜’ƒ˜ ‚†‡ŒŠ D ‹ƒ•Œ ‚†‡Œ D ‚’‡†— ‚ƒ€ * ‹‡Œ˜‰ƒ ‹‡Š„ƒŽ ‡…ƒ ‹‡ ‹‡–—’˜Œ ~Š ˜ƒ‰‡~ Š * ‹‡„€–~ ‘‡ƒ‚Š ˜‡Ž  •– ‚Ž˜Œ ˜’ƒ–Œ ‚‡— ‚†‡Œ ˜‡Ž• Œ —ŠƒŒ –„Œ ‚‡Œ ‡’Š ‡Œ„‚Š ˜‡Ž  •– D ‹‡”Œ „€–~ ŠŠƒ‰ “Œ ‚†‡Œ  •– D •…”‡ –‚ ‚—…‚‡”•Šƒ• ‚—…˜ƒŽ… ˜ƒ~‡‰ ‡Œ–‡• Š‰ƒ~ ˜Ž‡’ D ‹ƒ•Œ D ‚—…‚‡”•Šƒ• ˜ƒŽ… ‚€ƒ”˜

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky