עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

ד ‪"‬ תשפ ‪'‬ ד אדר א ‪"‬ י | 23.2.24 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 48 שישי בגולן כל שבוע בכל בית בגולן הכי גדול הכי מופץ והכי מוכר ברמת הגולן לוח הלוח שעובד בשבילך 6963666 . ט • ונשים כאחד כל המודעות בלוח פונות לגברים תריסי שמעון בן שבת 054-4319560 נייד: 04-6850606 טלפקס: עבודות אלומיניום • כל סוגי החלונות הבלגיים • תריסים חשמליים • תריסים • חלונות • תיקונים • רשתות • בן פורת יוסף בן פורת עלי עין • בשם ה' נעשה ונצליח ÈÚˆ˜Ó ˙ˆ È¢Ú ÌÈËȉ¯ ˙·Î¯‰Â ˜Â¯ÈÙ £ ‰ÒÁ‡Â ‰Êȯ‡ È˙Â¯È˘ £ „¢Ò· ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ °Úˆ·Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≥∞±∞¥¥≤ ˜ÈˆÈ‡ ת ו ל ב ו ה ה י פ מ ל ו א ÌÈ„¯˘Ó ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ ı¯‡‰ ȘÏÁ ÏÎÏ ÔÂ˜˙Ï ÛÂÙη™ ˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙ÂȯÁ‡ ¨˙ÂÈÓ‡ Ôȯˆ˜Ï „ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ „·Ï· ¶ πππ למכירה בקצרין • 4 למכירה בגמלא, בית פרגולות. + גינה קטנה חדרים, 050-6592227 • למכירה ברח’ סוסיתא חדרי שינה וסלון, 3 , בקצרין מ”ר, חניה מלפנים, גינה 120 AB 050- אחורית. תיווך 8875524 להשכרה בקצרין • משרדים להשכרה כולל 050-6319041 נ גישות וחניה אנשי מקצוע • אומן הובלות שירות העברת אמין ומקצועי, דירות, משרדים ומפעלים, שירות לכל חלקי הארץ, פירוק והרכבת ארונות. לא בשבת 053-7273477 • יהודה קור - שירותי ותיקון ומתקני קירור התקנה ומיזוג אוויר, משווק מזגנים 054-7610138 מ ורשה רכב • למכירה קאיה ספורטאג’ 2017 ראשונה יד 2000 אוטומטי, גג נפתח, מטופלת, 050-5595000 ב מצב מצויין • למסירה כלב מעורב עם גרמני, בן שנה, חביב, רועה לא תוקפני, מתאים למשפחה. 050-2121188 ל פרטים: תרומה • נשארו לכם תרופות יש מי מיותרות בבית? שצריך אותן אילנה לבנה קיבוץ אפיק מתנדבת פעילה בחברים לרפואה. אשמח לקבל ולהעביר לארגון הגג הגדול בישראל לסיוע בניתוב והשגת תרופות. רשת חברים לסיוע לחולים, מפעיל פורטל אנושי של קבלת עודפי תרופות העברתם לנזקקים ללא תמורה. טלפון 050-5368001 א ילנה: להשכרה בישובים • להשכרה בחד נס, יחידת חצר, + פרטית בודדת אירוח מרוהטת וממוזגת. מתאימה לזוג 052-8226489 / יחיד. • להשכרה במושב שעל, דו קומתי, גינה בית פרטי, גדולה, חניה, מסודר מאוד. 052-8348624 ל פרטים: • להשכרה מבנה תעשייה משרד, שירותים גדול כולל וגלריה בא.ת. אניעם. כניסה 052-8515313 מ יידית. • להשכרה בגבעת יואב, חדרים כיחידת דיור, 2 , צימר מאובזר, חצר, כניסה מיידית. 054-6704714 • להשכרה במושב אניעם מ”ר עם 40 מבנה בגודל שירותים צמודים, מתאים 052- למשרד. לפרטים: 2819578 בניית ממ״דים • התארגנות לבניית מצויין ממ״דים בגולן, מחיר .)7( .050-8875524 א לי בוכניק בעלי חיים

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky