עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

לוח bagolan.ha@gmail.com 04-6963666 לפרסום בלוח: ף ‪"‬ א תמוז תש ‪"‬ י | 3.7.20 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 54 ÈÚˆ˜Ó ˙ˆ È¢Ú ÌÈËȉ¯ ˙·Î¯‰Â ˜Â¯ÈÙ £ ‰ÒÁ‡Â ‰Êȯ‡ È˙Â¯È˘ £ „¢Ò· ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ °Úˆ·Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≥∞±∞¥¥≤ ˜ Ȉȇ ת ו ל ב ו ה ה י פ מ ל ו א ÌÈ„¯˘Ó ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ ı¯‡‰ ȘÏÁ ÏÎÏ ÔÂ˜˙Ï ÛÂÙη™ ˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙ÂȯÁ‡ ¨˙ÂÈÓ‡ Ôȯˆ˜Ï „ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ „·Ï· ¶ πππ הקמה, החזקה, שיקום גינות • עיצוב גינות ובניית תאורת גן • מערכות השקייה ממוחשבות • ריסוסים והדברות • צוות מקצועי ואמין • ויצמן גינון מבצעים על דשא סינטטי מכניסים את הטבע הביתה בס"ד חפשו אותנו ב- שמעון ויצמ ן 054-9777878 ל פרטים חדש! מחלקת עבודות עץ, דקים, פרגולות, גדרות, מחסנים ועוד... ייעוץ חינם תריסי שמעון בן שבת 054-4319560 נייד: 04-6850606 טלפקס: עבודות אלומיניום • כל סוגי החלונות הבלגיים • תריסים חשמליים • תריסים • חלונות • תיקונים • רשתות • בן פורת יוסף בן פורת עלי עין • בשם ה' נעשה ונצליח למכירה בקצרין • למכירה דירה במרכז קצרין דק' הליכה עד הקניון לב קצרין שתי ומהשוק ליד גני ילדים מקום שקט ונוח 3,100 דירה מושכרת הכנסה בטוחה .)1( . 054-5804859 ש "ח בחודש. • 5.5 , ברח' כוכבא, דו משפחתי מרפסות עם פרגולה, גינה 2 חדרים, .)1( . 050-4573304 ג דולה ומטופחת. להשכרה בקצרין • חד׳, כניסה מיידית. 3 ביבניאל .)3( .053-8833700 אפרת • חד׳ 4.5 , בטיילת נווה ב׳, משופצת, כניסה מיידית. קומה .)5( . 052-5238985 • בקצרין להשכרה דו משפחתי ברובע חן, בית חדרים מטופח וחדיש, ארונות, גינה, 5 .)2( . 050-5595000 מ חסן. • סלון + חדרי שינה 3 בקצרין נקיה ממוזגת ריהוט חלקי קרובה למרכז קומה אחרונה לטווח ארוך . רק .)1( . 050-6954009 ש"ח.// 2,000 • יחידת דיור כוללת חדר שינה אמבטיה ושירותים + מטבח + סלון + ממוזגת ומרוהטת קומפלט מיקום נהדר .)1( . 050-6954009 //.9.7 מתפנה ב- • להשכרה בקצרין דירת חצר משופצת, + קרקע חדרים 1.5 .052-2468611 מ מוזגת כניסה מיידית .)3( חיפוש בית להשכרה בקצרין • 'בית לצורך הקמת מעוניין לשכור בריאות' בגולן, מספר דירות בקצרין והסביבה, חדרים, עם חצר וסביבה שקטה. 2-3 ,054-5-818-518 אלירן דה-מאיו .)1( . . עדיפות בוואטסאפ להשכרה בישובים • במרום גולן וילה מרווחת חדרים עם חצר גדולה מיקום מצוויין 5 אח עצים + לטווח ארוך חצי מרוהטת ש״ח לחודש 4990 לרציניים בלבד .)4( . 054-5453494 • באניעם להשכרה יחידת דיור מ"ר, חצר גדולה, כולל ארנונה 40 .)0( . 052-2501808 ו מים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky