עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

ח׳ תשרי תשפ״ב | 14.9.21 | שישי בגולן | 58 גמר חתימה טובה שישי בגולן כל שבוע בכל בית בגולן הכי גדול הכי מופץ והכי מוכר ברמת הגולן לוח הלוח שעובד בשבילך 6963666 . ט נדל"ן בגולן תריסי שמעון בן שבת 054-4319560 נייד: 04-6850606 טלפקס: עבודות אלומיניום • כל סוגי החלונות הבלגיים • תריסים חשמליים • תריסים • חלונות • תיקונים • רשתות • בן פורת יוסף בן פורת עלי עין • בשם ה' נעשה ונצליח ÈÚˆ˜Ó ˙ˆ È¢Ú ÌÈËȉ¯ ˙·Î¯‰Â ˜Â¯ÈÙ £ ‰ÒÁ‡Â ‰Êȯ‡ È˙Â¯È˘ £ „¢Ò· ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ °Úˆ·Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≥∞±∞¥¥≤ ˜ÈˆÈ‡ ת ו ל ב ו ה ה י פ מ ל ו א ÌÈ„¯˘Ó ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ ı¯‡‰ ȘÏÁ ÏÎÏ ÔÂ˜˙Ï ÛÂÙη™ ˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙ÂȯÁ‡ ¨˙ÂÈÓ‡ Ôȯˆ˜Ï „ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ „·Ï· ¶ πππ למכירה בקצרין • צימרים להשכרה + למכירה וילה מ״ר הזדמנות להשקעה או מגורים 500 על .)3( .054-4451320 למכירה/ להשכרה בקצרין • פינת אוכל, + חדרי שינה, סלון 3 מרפסת גדולה ומקורה, מתוחזקת 055- ומאובזרת, קומה ג’, לפרטים: .)7( .6641401 להשכרה בישובים • למכירה במושב אבני איתן, צימר חדרי שינה וסלון, ג’קוזי, 2 מ”ר, 46 עץ, .)2( .052-4224571 מ ונגש. נגררים • להשכרה בקצרין, על בסיס יומי מתאים גם למחפרון 3.20/1.80 נגרר פתוח .)22( .052-8740858 ק״ג נתן 1200 עד עסקים • להשכרה במרכז מסחרי קצרין, מטר, קומה ב’, צמוד לשף, 34 מבנה .)4( .052-2843613 כניסה מיידית • למכירה מסיבות בריאותיות, עסק בקצרין, בתחום המזון והקייטרינג פעיל החלבי, בעל מוניטין רב וותק. לפרטים: .)9( .050-5359992 ד ני • להשכרה משרדים במרכז איתן 050- מ״ר חניה בשפע 300 עד קצרין .)6( .6319041 יד שנייה • מזגן נייד טורנדו, חדש פחות כ.ס. 1.2 משנה, עבד פחות שעות, גם 200 מ שח. 1450 מחמם. .)4( .050-8507447

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky