עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

,13.8.20 ƒ~ ‡~ŠŒ‚ –Œ€  ˜ƒŽ… ‡’ƒŒ‚ ‚„ Š ”Œ‚ —…‡ ˜ƒŽ… ‡’ƒŒ‚ –”ƒŒŠ ƒ˜‡ ‹ƒ–’‚ ‡ ‚Œ~˜‚ ‡~ Š— ”Œ Š‰ Š ‚—…Œ‚Š ˜ƒŽƒŒ˜‚ …Š† * Œ˜ ‹‡’•˜ ~Š ‹‡”Œ‚ ‹‡—…ƒŒ‡Š ‡–’ ŠŠƒ‰ ~Š Š ƒ—Š ”Œ‚ ˜ƒ…Ž‚ƒ ‹‡”Œ Š’‰ ‡~ * ˜ Š‰ ‹‡”Œ‚ ˜~ •‡’‚Š ˜‡~—– ˜ƒŽ…‚ D 150 ŠŒ ‚‡Ž• Š‰ ‚Š–€‚ ˜’˜˜—Œ ÿêùÿÿþéýæêþ éñýçéæ Āëöíêÿëôïÿò ÿêùÿÿþéýæêþ éñýçéæ íëýòòýĀøê êïöýĀïöëçÿíþëôÿòÿï ˜ƒŠ–€‚ –˜ƒ‡ ‹‡’˜˜—Œƒ –˜ƒ‡ ‹•ƒŒ ‹‡Žƒ• “‡•‚ Š— ˜ƒƒ—‚ ˜ƒŠ–€‚‚ 1 –’ ‡ƒ— 2 –’ ‡ƒ— 3 –’ ‡ƒ— –’‚ Šƒ€‚ —”ƒŒŠ–€ƒ‡ 5/9‚ 61 | � שישי בגול | | O UV =< B E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky