עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

ד ‪"‬ ניסן תשפ ‪'‬ ד | 12.4.24 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 64 שישי בגולן כל שבוע בכל בית בגולן הכי גדול הכי מופץ והכי מוכר ברמת הגולן לוח הלוח שעובד בשבילך 6963666 . ט • ונשים כאחד כל המודעות בלוח פונות לגברים תריסי שמעון בן שבת 054-4319560 נייד: 04-6850606 טלפקס: עבודות אלומיניום • כל סוגי החלונות הבלגיים • תריסים חשמליים • תריסים • חלונות • תיקונים • רשתות • בן פורת יוסף בן פורת עלי עין • בשם ה' נעשה ונצליח ÈÚˆ˜Ó ˙ˆ È¢Ú ÌÈËȉ¯ ˙·Î¯‰Â ˜Â¯ÈÙ £ ‰ÒÁ‡Â ‰Êȯ‡ È˙Â¯È˘ £ „¢Ò· ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ °Úˆ·Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≥∞±∞¥¥≤ ˜ÈˆÈ‡ ת ו ל ב ו ה ה י פ מ ל ו א ÌÈ„¯˘Ó ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ ı¯‡‰ ȘÏÁ ÏÎÏ ÔÂ˜˙Ï ÛÂÙη™ ˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙ÂȯÁ‡ ¨˙ÂÈÓ‡ Ôȯˆ˜Ï „ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ „·Ï· ¶ πππ חכל גילהתיווךגולן המשרד הוותיק והאמין בגולן 052-2978978 ₪ 1,150,000 משופץ, ממוזג למכירה ממ"ד + ' חד 3 בבתרא למכירה בקצרין • + חדרים 4 , בית טורי סלון, סלון ומטבח באופן ספייס, ממ”ד משותף, גינה אחורית, AB 050- חניה מלפנים. תיווך 8875524 מחפשים לקניה • מעוניין לרכוש מגרש דונם עד מחיר בקצרין כחצי 055-6631004 ש”ח 850,000 עסקים ארגמן-חנות הבגדים בחיספין מוצעת תמיד חלמת למכירה. להיות עצמאי/ת ובעל/ת חנות? מוזמנים 054- להתקשר לתרצה 6672597 אנשי מקצוע • יהודה קור - שירותי ותיקון ומתקני קירור התקנה ומיזוג אוויר, משווק מזגנים 054-7610138 מ ורשה • כל עבודת הריצוף ניסיון והשיפוצים, בעל ושנות וותק, מחירים מיוחדים לקראת החגים. לייעוץ התקשרו 052-8651100 ל איוב נביל בעלי חיים • למסירה כלבה בינונית עם כל החיסונים, גדולה. מעוקרת טובה עם ילדים, נהדרת לשמירה. 052-3869946 לפרטים: ענת גילהתיווךגולן המשרד הוותיק והאמין בגולן 052-2978978 ₪ 3,000 בדו-משפחתי, מסודר וממוזג, לטווח ארוך, כניסה מיידית. להשכרה גינה + ' חד 3 באפק להשכרה בקצרין • חדרים, 3 , בית קרקע ילד, + מתאים לזוג מרוהט, 052- מחסן, סככה. לפרטים: 052-3456085 ,2357681 להשכרה בישובים • להשכרה בבני יהודה, מתאימה ליחיד/ יחידת צימר, זוג, מאובזרת קומפלט, מחיר ש”ח כולל חשמל ומים. 1600 לטווח ארוך/ קצר. לא בשבת. 052-8961455 ל פרטים: • להשכרה במושב אודם מ”ר 600 כ- מבנה תעשייתי ₪ 22 עם משרדים. מחיר: 050-7673637 ל מטר. לפרטים:

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky