עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

לוח bagolan.ha@gmail.com 04-6963666 לפרסום בלוח: א ‪"‬ א אדר תשפ ‪"‬ כ | 5.3.21 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 30 המקום להפוך עולמות קצרין המ להפ עול קצרין 3/2021 ' מכרז כ"א חיצוני מס רכז/ת נתיבים להורות מועצה מקומית קצרין דרוש/ה תיאור התפקיד: ניהול צוות טיפולי, ניהול תקציב המרכז, מתן טיפולים פרטניים או משפחתיים • עפ"י צרכי המשפחה, בניית תכנית טיפול, קיום וועדות הערכה ומעקב אחרי תוצאות הטיפול. אחריות לקיום קשר שוטף עם שותפי תפקיד וגורמים בקהילה. • דרישות התפקיד: תואר ראשון בעבודה סוציאלית תואר שני יתרון. • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. • יכולת עבודה בצוות רב מקצועי. • שנים בטיפול במשפחות ו/או בילדים בסיכון. 3 ניסיון של • עבודה פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים. • * המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנית לגברים ונשים כאחד. משרה. 25% היקף משרה: .1.4.2021 זמינות: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים. כפיפות: , או לדוא"ל: 04-6969609 : , לפקס 7.3.2021- יש להגיש קו"ח עד יום ראשון ה 04-6969620 : . לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון hr@qatzrin . muni . il דרוש/ה דרושים ועבודה המקום להפוך עולמות קצרין המ להפ קצרין נא לשלוח קורות חיים gilp@matnasim . org . il למייל: 12/03/2021 עד לתאריך לפרטים ניתן להתקשר בשעות הערב 050-3015966 לאליאנורה דרוש/ה מורה לעבר ת בעל/ת תעודת הוראה ללימוד עברית לקבוצת בקבוצה) 6-8 עולים (בין בשעות אחר הצהריים פעמים בשבוע 4 עד במושב דרושה עובדת לאחזקת צימרים ובית .054-6332324 : פעמים בשבוע להתקשר 2-3 רמות .)1( • ואימהית לטיפול משפחה מנטור מחפשת אשה מקסימה ימים בשבוע. 4 בילדים ועזרה באירגון הבית. עבודה בשעות הצהריים כ- .)2( .054-6549940 ל פרטים: • דרושים עובדי מטבח למסעדת איסקנדר צמוד לקיבוץ גדות .054-3468886 ע ם נסיון למשרה מלאה / חלקית לפרטים נוספים שלומי .)2( • עובדי/ת מחסן משרה למרמלדה ילדים בא.ת קצרין דרושים .)2( .052-9572506 מ לאה. תנאים טובים >>> דרושים ועבודה ÈÚˆ˜Ó ˙ˆ È¢Ú ÌÈËȉ¯ ˙·Î¯‰Â ˜Â¯ÈÙ £ ‰ÒÁ‡Â ‰Êȯ‡ È˙Â¯È˘ £ „¢Ò· ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ °Úˆ·Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≥∞±∞¥¥≤ ˜ Ȉȇ ת ו ל ב ו ה ה י פ מ ל ו א ÌÈ„¯˘Ó ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ ı¯‡‰ ȘÏÁ ÏÎÏ ÔÂ˜˙Ï ÛÂÙη™ ˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙ÂȯÁ‡ ¨˙ÂÈÓ‡ Ôȯˆ˜Ï „ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ „·Ï· ¶ πππ עסקים • להשכרה בא.ת בני מ״ר בא.ת. 200 יהודה בני יהודה הכוללים: שטח אחסון, משרדים, מטבחון, שירותים וחצר מגודרת. יהודה .052-2757304 • להשכרה מחסן בגודל בא.ת. אניעם לכל מ"ר 60 מטרה לטווך ארוך. למחסן צמוד מקרר גדול שניתן ,052-8894226 להשתמש. מרים .)8( .054-2826122 למכירה בגולן עסק עובד ופעיל בתחום ההובלות .)14( .052-6838855 למכירה עסק פעיל בקצרין בתחום המזון והקייטרינג החלבי, בעל מוניטין רב וותק מסיבות בריאותיות לפרטים: .)19( .054-9290036 רז

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky