עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

ף ‪"‬ ט אלול תש ‪"‬ כ | 18.9.20 | שישי בגולן | 44 שנה טובה ומבורכת כ ולנו חלק ממעגל החיים. כל אחד מאתנו נמצא על נקודה בתוך המעגל. יש משמעות לנקודה בה אנו נמצאים, בכל שלב. יש חשיבות למערכת היחסים בתוך מעגל החיים. כל אחד נושא בתוכו את העבר, את ההווה ואת העתיד. כל אחד יוצר את ההווה והעתיד על בסיס העבר. כל אחד מחזיק בידו לפיד כדי להעביר אותו לדורות הבאים. חגי ישראל הם חלק ממעגל החיים של האדם היהודי. חגי תשרי בפתח, חגים הפותחים את מעגל החיים השנתי. תחנה בזמן של סכום שנה חולפת ומבט וייחול לשנה החדשה. כל משפחה והמסורת שלה, מסורת שעברה מדור לדור לדור. בתוך הרצף הזה, נתייחס לתפקיד והמשמעות של הזקן במעגל החיים בעולם היהודי. ספר בראשית, שאותו נתחיל לקרוא שוב בשמחת תורה, אחרי שנסיים לקרוא את כל הפרשות של השנה החולפת, הוא התשתית להבנת מקומו של הזקן בשרשרת הדורות. עד שלא פגשנו את אברהם אבינו, לא הכרנו את המושג זקנה. "אמר רבי יודה בי רבי סימון: אברהם תבע זקנה, אמר לפניו ריבון העולמים: אב ובני נכנסים למקום ואין אדם יודע למי יכבד ומתוך שאת מעטרו לאב בזקנה, אדם יודע למי יכבד. אמר לו הקב"ה: חייך, דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן, אין כתיב זקנה וכיוון שעמד אבינו אברהם, ניתן לו זקנה: 'ואברהם זקן בא בימים'". (מדרש רבה בראשית כ"ז) תרגום למסופר בתלמוד בבלי, בבא מציעא, דף פ"ז: "עד אב רהם לא הייתה זקנה. מי שרוצה היה לספר עם אברהם, לדבר עם אברהם, היה מדבר עם יצחק, לדבר עם יצחק: מדבר היה עם אברהם. בא אברהם, ביקש אברהם רחמים, התפלל והייתה זקנה". על פי שני המדרשים, אברהם הוא שתבע את מושג הזקנה. מדוע היה חשוב לו לתבוע את הזקנה? על פי המדרש הראשון, אין הבחנה בין האב לבן. שניהם דומים זה לזה ואי אתה יודע את מי לכבד. לכבד, משום שאברהם הוא בעל החכמה ובעל הניסיון יותר מיצחק שצעיר ממנו. בעיני אברהם, נכון לדורות הבאים, שתהיה הבחנה בין מבוגר לצעיר. הצעיר צריך ללמוד את מחוכמתו של המבוגר. על פי המדרש השני, יש טשטוש זהויות. חשוב שלכל אחד תהיה זהות משלו. במקום שאין אנשים יכולים להבחין בין הדורות, אין משמעות לישן ולחדש. הכול מאוד חד-ממדי. ללא הזקנה, האנושות הייתה עומדת במקום. ההזדקנות מאפשרת את המעבר מהעבר להווה ומההווה לעתיד. על פי תפיסתו של אברהם אבינו, הזקנה לא מסמנת את סוף העשייה, אלא מחדדת את ההמשכיות והגיוון. כמובן, שמבחינת מעגל החיים, הזקנה מקרבת אותנו אל הקץ. אבל תפיסתו של אברהם אבינו אומרת שהקץ לא צריך להרתיע את הזקן מלפעול ואין מקום לבטל את עוצמתו של הזקן. רצינו להזכיר: סדרת כתבות על הגיל השלישי , מתקרבת לגיל השלישי. עסקתי בהוראה שמי מרים דהן, מאבנ"י אית"ן שנה. שאלתי את עצמי: מהו האתגר הבא העומד בפני? 30 וייעוץ חינוכי זיכרונות מהוריי המזדקנים והסביבה החברתית שאני חיה בתוכה, חלקה מזדקנת, יצרו בי את הדחף להתמחות בגיל השלישי. היום אני יועצת גרנטולוגית. בוגרת מכון "באר אמונה", בירושלים. שנה. ניהלתי את ספריית 35 , הגעתי לגיל השלישי. עסקתי בחינוך שמי דבורה מוי "אל על", בחיספין. יועצת גרנטולוגית, בוגרת מכון "באר אמונה". מה מביא אותי לתחום? מאז ומתמיד, הייתה לי אהבה לאנשי הגיל השלישי. היום אני רואה בעיסוק בתחום אתגר להעלות את המודעות ביחס לזקנה, בעיקר אצל הדור הצעיר יותר. כוחה של שושלת הדורות ביהדות כל אחד נושא בתוכו את העבר, את ההווה ואת העתיד. כל אחד יוצר את ההווה והעתיד על בסיס העבר. כל אחד מחזיק בידו לפיד כדי להעביר אותו לדורות הבאים >> על פי תפיסתו של אברהם אבינו, הזקנה לא מסמנת את סוף העשייה, אלא מחדדת את ההמשכיות והגיוון. תפיסתו של אברהם אבינו אומרת שהקץ לא צריך להרתיע את הזקן מלפעול ואין מקום לבטל את עוצמתו של הזקן אבנ"י אית"ן דבורה מוי, dvoramoy@gmail.com אבנ"י אית"ן מרים דהן, mdahan84@gmail.com הגיל השלישי במרכז העניינים

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky