עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

ף ‪"‬ ו שבט תש ‪"‬ כ | 21.2.20 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 66 י ִ ת ָ ב ֲ ה ַ ה א ָ ח ְ ר ָּ פ ּ ה ָ י ל ִ ית ִ נ ָּ ן ב ֵ ק ְ ו נסים פרנקו ף ַ ר ָ ׂ י ש ִ ר ּ בו ֲ י ע ִ ט ְ ק ִ י ל ִ פ ּ "עו ה ָ יל ִ מ ְּ ה ג ָ ב ֲ ה ַ א ָ י ל ִ א ְ ׂ ש ף ָ יע ִּ י ב ַ ל ֵ י א ִ ב ּ ו ׁ ש י ִ נ ֹ או ֵ מ ְ יך ִ ת ֵ ק ְ ׁ ש ִ ה ְ ו ְ יך ִּ ת ְ ל ַ כ ֶ א ֱ ה י ִ ב ָּ כ ְ ׁ ש ִ מ ָ ך ֵ ר ּ בו ֲ י ע ִּ ת ְ ע ַּ צ ִ ה י ִ נ ֹ עו ְ ה מ ָ י ָ ה ְ ך ֵ נ ֹ עו ְ מ י ִ ב ּ ו ּ ט ִ מ ְּ ת ַ ע ַ מ ָּ ג ַ יע ִּ ג ַ ה ְ י ל ִ ר ֲ ח ַ א ְּ א ת ָ ל נ ַ א א ָּ נ ָ א ם ָ ל ֹ עו ְ ד ל ֹ רו ְ ׂ ש ֶ א א ֹ ן ל ֵ ה ַ יע ִּ ג ַ יב מ ִ ב ָ א ָ ה ה ֵּ נ ִ ה ם ָ ל ְ ׁ ש ּ י מו ִ ינ ֵ א ְ ו ע ַ מ ְ ׁ ש ִ ם נ ֶ ר ֶ ט ּ יה ֶ ת ֹ רו ְ ב ֶ ק א ָ ׁ ּ ש ַ מ ת ֶ כ ֶ ע ֹ ו ּ ה ד ָּ נ ִ י ה ִ ת ָ ה ִ מ ְ כ ּ ו ע ַּ ו ְ ג ֶ ם א ֶ ר ֶ י ט ִ ב ּ ו ׁ ש ת ֶ כ ֶ ל ָ י ל ִּ ת ִ ע ְ ו ב ּ ו ׁ ת ש ֶ נ ֶ א ָ מ ְ מ ּ י ו ִ ת ָ ב ֲ ה ַ ה א ָ ח ְ ר ָּ פ ר ֵ ח ַ א ְ ל ּ ה ָּ ב ִ ה ל ָ נ ְ ת ָ א נ ָּ מ ֶ ׁ ש ב ּ בו ָ נ ְ ב ו ּ זו ָ י ע ִ ינ ֵ א ְ ך ַ א ר ֵ ח ַ ׁ ש ֲ י א ִ ר ֹ רו ְ ד ִ ל ב. ּ תו ָּ כ ְ ך ָּ כ ילדים רבים הגיעו מרחבי אשכול "אל על", לצפות בהצגה ביאליק ביונתן הילדים האיכותית "הארגז של ביאליק", מתאטרון אורנה פורת. ההצגה התקיימה במושב יונתן והיא פרי שת"פ בין ועדת הגיל הרך של היישוב, מחלקת התרבות ואשכול "אל על". יצאו שבוע שעבר ליום מיוחד בקצרין ילדי כיתה ה' מת"ת הצב"י שהחל בקטיף לימונים, לשם חלוקה לגמ"ח אוכל. בנוסף חלוקת עוגות למבצע מתוק בלב לזכר גיל - עד שער, חלוקת עוגות לאנשים מעם ישראל, להרבות אהבת ישראל כל הכבוד לשיכבת כיתות י' בביה"ס נופי גולן בהובלתה של איריס, שהתחילו התנדבות קבוצתית של כל השכבה, בכל פעם קבוצה אחרת מבצעת התנדבות והפעם מבצע איסוף מזון לנזקקים. איזה נוער נהדר גדל פה! הגלריה Vip

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky