עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

א ‪"‬ ה אייר תשפ ‪"‬ כ | 7.5.21 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 12 ה פילוסוף הסיני לאו דזה שחי במראה השישית לפני הספירה אמר כי גם מסע של אלף פרסה מתחיל מהצעד הראשון, דומה שמהפכת האנרגיה הירוקה בישראל היא מימוש הלכה למעשה של המשפט הזה. מדובר על מהפכה כלל עולמית שמתרחשת בפינות רבות על הגלובוס. גם בישראל (באיחור אלגנטי יש לציין) היא קורמת עור וגידים כאשר רמת הגולן מהווה את חוד החנית באותה מהפכה. חייבים לומר, חוות הרוח המתוכננות בגולן יתרמו תרומה של ממש לייצור החשמל במדינה, ויקדמו אותה באופן משמעותי להשגת יעדי האנרגיה המתחדשת – שספק אם יושגו ללא אנרגיית רוח. לשם המחשה, החוות המתוכננות בגולן יוכלו לספק חשמל ממלוא הייצור 23% בהיקף העולה על בתחנת הכוח המזהמת בחדרה או אם תרצו שיעור העולה על צריכת אלף משקי 300 החשמל של לפחות בית – יותר מכל מחוז הצפון. הפכה 2019 צריך לזכור ששנת להיות שנת ההתפכחות בעולם: העולם עובר לאנרגיה נקיה, זולה, מתקדמת לקראתאנרגיותמתחדשות 80- . לא פחות מ 2050 בשנת מדינות ברחבי העולם החלו בתהליך מעבר לכלכלה מאופסת פליטות. הפקתחשמלמאנרגייתרוחמגלמת יתרונות רבים בהשוואה לייצור רגיל של דלקי מאובנים שראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח בוועידת האקלים של האו"ם לפני שבועיים .2050 כי ייעלמו לגמרי עד לשנת היתרונות של הפקת חשמל מאנרגיית רוח כוללים: עלות הפקת חשמל נמוכה (עקב הניצול של אנרגיה זמינה ללא עלות), הקטנת זיהום סביבתי (שכן לא נפלטים חומרים מזהמים לאוויר במהלך הפקת החשמל), שמירה על מחצבים מוגבלים ואולי אחת הנקודות החשובות והדרמטיות הנוגעות לזיהום אוויר במדינת ישראל: ייצור חשמל מאנרגיית רוח מקטין את ההשפעות השליליות של שימוש בדלקים פוסיליים לייצור חשמל. אם נסתכל מעט על מפת הדרכים של מדינת ישראל לקראת אותו שינוי מצופה אנחנו יכולים לראות הציבה ממשלת 2009 שכבר בשנת מסך צריכת 10% ישראל יעד לייצור החשמל בישראל באמצעות אנרגיה (החלטת 2020 מתחדשת עד ,2015 ). בשנת 4450 ממשלה מספר אישרה הממשלה יעדים נוספים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, העומדים מצריכת החשמל בשנת 13% על מצריכת החשמל 17%- ו 2025 (החלטת ממשלה מספר 2030 בשנת ). יעדים אלו עודכנו באוקטובר 542 במסגרת החלטת ממשלה 2020 בה נקבע כי חלקן של 465 ' מס אנרגיות מתחדשות בייצור החשמל 2025 עד שנת 20%- בישראל יגיע ל . יעדים אלו 2030 בשנת 30%- ול משקפים את מדיניות הממשלה וחשיבות קידום אנרגיות מתחדשות בתמהיל הטכנולוגיות לייצור חשמל. מדובר על מספרים כבדי משקל שמגובים בהחלטת ממשלה ומבטאים את הרצון הבלתי מתפשר של מדינת ישראל לעבור לאנרגיה ירוקה. רבים טוענים כי טורבינות הרוח בטלות בשישים כאשר משווים אותן ליחידות הסולאריות שמותקנות אף הן בכל רחבי הגולן, אבל צריך להסתכל על העובדות: מבחינת יכולת ייצור חשמל בפועל, כל יחידת הספק מותקן (מגה-וואט) ברוח תייצר אחוז יותר חשמל מאשר יחידה 50- כ סולארית. חשוב מכך, לשילוב בין שני מקורות הייצור יתרונות אדירים. לכל מקור ושיטת ייצור יתרונות וחסרונות משלה, אנרגיית הרוח מצטיינת בחסכון בשטח (טורבינה 80 מודרנית מייצרת חשמל כמו דונם סולארי קרקעי), ובזמני ייצור משלימים לייצור הסולארי – יתרון קריטי למשק החשמל. כבר בשנת כתב דוקטור אסף אילת, יו"ר 2018 רשות החשמל דאז לוועדה הארצית לתכנון: "במבט קדימה, גם בהינתן קיומם של מתקנים סולריים בהיקף נרחב, ואולי אף בשל כך, קיימת חשיבות רבה לשילוב אנרגית רוח בתמהיל האנרגיה המתחדשת של משק החשמל". לסיכום, השילוב בין האנרגיה הסולארית ובין האנרגיה המופקת מהרוח יעיל יותר מכל אחת בנפרד – כך, רק תמהיל מאוזן בין השמש והרוח יצליח להשיג את היעדים השאפתניים שהציבה מדינת ישראל לעצמה. איגוד חברות האנרגיה הירוקה בישראל תוכן שיווקי יש חשמל באוויר מהפכת האנרגיה הירוקה במדינת ישראל שכוללת בין השאר את טורבינות הרוח היא כבר עובדה קיימת בדרך להפסקת יצור חשמל מדלקי מאובנים

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky