עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

א ‪"‬ ב חשון תשפ ‪"‬ י | 30.10.20 | www . igolan . co . il בדפדוף אינטראקטיבי שישי בגולן | 12 מכתב לראש המועצה האזורית גולן א נו, החתומים מטה, הורים לילדי בתי הספר "אביטל" ו"ילקוט הרועים", פונים אליך בנוגע לטורבינות הרוח שצפויות לקום בסמוך לבתי הספר בהם לומדים ילדינו. בתקופה האחרונה, אנו נוכחים לדעת שטורבינות רוח רבות נוספות מתוכננות לקום באזורים הסמוכים לבתי הספר בהם לומדים ילדינו. אנו מודעים לחששות בדבר השלכות בריאותיות, אשר עלולות להיגרם מחשיפה ושהייה ממושכת בסמיכות לטורבינות רוח וזאת, על בסיס מידע ומחקרים. הדברים מקבלים משנה תוקף עת מדובר בילדים, שמטבע הדברים פגיעים יותר. אנו מודעים לכך שקיים גם מידע אחר, אולם חרף זאת - לא ניתן לשלול באופן ודאי וחד-משמעי את החששות כאמור. לכל הפחות, קיים חוסר ודאות ממשי באשר לסיכונים אליהם נכפה עלינו לחשוף את ילדינו. למעשה, נוצר מצב אבסורדי בו אין להורים כל אלטרנטיבה חינוכית בצפון הגולן, למעט בסמיכות (קרובה מדי, על פי כל קנה מידה ולכל הפחות, גבולית) לטורבינות רוח ולכמות לא מעטה של אלו. קיים מחסור משמעותי במידע רשמי בכל הנוגע לפן התכנוני באזורנו. לא ידוע מהו מספר הטורבינות שעתידות לקום בסמיכות למקומות מגורים, בכלל ולבתי הספר, בפרט - ואף אין כל בהירות בדבר מדיניות המועצה בעניין. כמו כן, איננו יכולים להיות בטוחים בכך שמקבלי ההחלטות באזורנו מודעים לסכנות האפשריות ולהשלכות הבריאותיות והאחרות, שעלולות להיגרם לילדינו, כתוצאה מחשיפה ממושכת לטורבינות הרוח וכי השפעות אפשריות אלו הן שעומדות בראש מעייניהם. עמדתנו היא כי לא ניתן לאשר הקמת טורבינות רוח נוספות, כל עוד לא מתבררות לאשורן ההשלכות הבריאותיות, או האחרות, של הטורבינות שהוקמו כבר (והרי אלו תתבררנה לבטח בשנים הקרובות). עמדה זו, שאמורה להיות מובנת מאליה, היא לטעמנו העמדה בה צריכה להחזיק גם המועצה. נבקש לדעת כיצד בכוונת המועצה להבטיח את בריאות הילדים וצוות בית הספר ולוודא כי המועצה אשר בראשותך תשקול את החשיפה הממושכת לטורבינות כשיקול מהותי ומכריע, בכל החלטה שתתקבל על ידה. ככל שהדברים אינם מובנים וברורים מאליהם, נבקש לערוך מפגש, בו יוצגו ההשלכות והמשמעויות על ידי מומחים בנושא בריאות הציבור, בדגש על בריאות הילד, מפגש אשר יוכל להוות בסיס לשיח ולדיון בקרב הגורמים הרלוונטיים במועצה, ביישובים, בבתי הספר וכד'. בכבוד רב, הורי התלמידים בבתי הספר האזוריים "אביטל" ו"ילקוט הרועים" ההורים שחתמו - במערכת 161 רשימת מייצגות: הילה מונטש וגלה סנדלר העתקים: ח"כ אריה דרעי, שר הפנים ח"כ גילה גמליאל, השרה להגנת הסביבה ח"כ יולי אדלשטיין, שר הבריאות ח"כ מיקי חיימוביץ, יו"ר ועדת הפנים והגנ"ס מר גל גפני, סגן ראש המועצה האזורית גולן מר חגי סמט, מנהל אגף החינוך במועצה האזורית גולן גברת מיכל נאור, מנהלת קידום הבריאות במועצה האזורית גולן גברת שרון הבר, התפתחות הילד במועצה האזורית גולן מר שרון פז אגאי, מנהל המרכז הקהילתי גולן הנדון: טורבינות רוח בסמוך לבתי הספר האזוריים - "אביטל" ו"ילקוט הרועים" לכבוד מר חיים רוקח, ראש מועצה אזורית גולן

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky