עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

ח׳ תשרי תשפ״ב | 14.9.21 | שישי בגולן | 22 גמר חתימה טובה " וידבר ה' אל משה לאמור אך בעשור לחודש השביעי הזה יום כיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם והקרבתם אשה וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלוקיכם...". "כי ביום הזה יכפר עליכם לפני ה' תטהרו...". מר"ח אלול ועד יום הכיפורים נהגו בתפוצות ישראל לקום באשמורת הבוקר ולומר "סליחות". בר"ח אלול עלה משה לשמים לבקש סליחה מחילה וכפרה לעם ישראל שחטא בחטא העגל. לאחר ארבעים יום, ביום הכיפורים, אמר לו הקב"ה: "סלחתי כדברך...". הקב"ה מלמד את 13 משה את ה"קוד" של הסליחה והוא מידות רחמים, שהן עיקר הסליחות. "ה' ה' א-ל רחום וחנון , ארך אפים, ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטאה ונקה...". הקב"ה מצפה מהאדם לדבוק במידותיו. על ידי תיקון המידות, שהוא עיקר התשובה, ישנה אפשרות לזהות חדשה, בריה מתוקנת. דורשי רשומות הגדירו תקופה זו בשם "אריה": א - אלול, ר - ראש השנה י - יום הכיפורים, ה - הושענא רבא, יום חיתום הדין. "מחוטב עציך ועד שואב מימך..." - מטו' באב, שאז סיימו להביא עצים לעבודת בית המקדש ועד הושענא רבא, יום שמחת בית השואבה. בדרך כלל, כשאדם פוגש אריה בטבע, הוא מתמלא פחד ויראה, אולם כשהאריה נמצא בגן החיות, מאחורי הסורגים, האדם אינו חושש ממנו והוא אף מתקרב להצטלם אתו. כל ההבדל הוא בגלל המחיצה. בימים אלו, שהם ימי דין, שבהם נחתם דינו של כל אדם וכל אומה, אדם צריך להתמלא יראה וכבוד כלפי ה'. עליו להסיר את המחיצות המפרידות בינו לבין בוראו. אם עולם כמנהגו נוהג, ידע האדם שהוא איננו מבין את גודל השעה ויש הרבה מחיצות בינו לבין בוראו. הקב"ה נשבע בשמו: "חי אני נאום ה' אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכו וחי". הקב"ה לא רוצה להעניש את האדם ולכלותו מעל פני האדמה. אדרבא, ניתנה לאדם מתנה גדולה שהיא התשובה, המאפשרת להתחדש, לפתוח דף חדש, ללא כתמים, אפילו הזדונות נהפכות לזכיות. על הימים האלה נאמר: "דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב", הקב"ה מתקרב אלינו. מר"ח אלול עד יום הכיפורים, הקב"ה בבחינת "המלך בשדה". כשהמלך בשדה, אני יכול לפנות אליו בסליחה ובתחנונים, מה שקצת יותר קשה כשהמלך בארמון. יש יום אחד בשנה שהשטן לא יכול , ימות 364 לקטרג. שטן בגימטרייה - . היום בו אין לשטן אחיזה 365 השנה - הוא יוה"כ. ביוה"כ, עם ישראל נכנס למעין "ניקוי יבש" רוחני, הוא מכבס את נשמתו עד כדי שאפילו הרשעים ביריחו מריחים את ריח הקטורת שהכהן הגדול היה מקריב בבית המקדש. המסכת הנלמדת על יום הכיפורים נקראת מסכת "יומא", כלומר - כל המהות של יום הכיפורים היא עצם היום. ביום זה הקב"ה מתקרב אלינו, אנו מרחיקים את עצמנו מאכילה, שתייה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. מרחיקים את עצמנו מהחומר, מהנאות גופניות, כדי שנהיה בקרבה מקסימלית אל הקב"ה, באותם רגעים של חיבור בין שמים וארץ. ביום הכיפורים יש דין עם רחמים ואולי זה הביטוי של "אבינו מלכנו", אמנם הקב"ה הוא מלך המשפט, אך קודם כול הוא אבינו. שופט אינו יכול לשפוט את בנו, כי הוא נוגע בדבר. אנו פונים אל הקב"ה ואומרים לו זכור כי אבינו אתה. הרמב"ם אומר שהווידוי הוא עיקר התשובה ברגע שאדם אומר "חטאתי", הוא מקבל אחריות על מעשיו ועל מה שפגם בעולם. בכל דור ודור, מהדהדת השאלה של הקב"ה את אדם הראשון "אייכה?" - היכן אתה מול בוראך, מול עצמך, מול הבריאה. אם אדם הראשון היה יודע את סוד התשובה ולוקח אחריות על מעשיו, היה נשאר בגן עדן. כשהקב"ה ישאל אותך ביוה"כ "אייכה?", האם תהיה לך תשובה? גמר חתימה טובה לנו ולכל ישראל מתנת התשובה יש יום אחד בשנה שהשטן לא יכול לקטרג. שטן , ימות 364 - בגימטרייה . היום בו אין 365 - השנה לשטן אחיזה הוא יוה"כ. ביוה"כ, עם ישראל נכנס למעין "ניקוי יבש" רוחני, הוא מכבס את נשמתו עד כדי שאפילו הרשעים ביריחו מריחים את ריח הקטורת שהכהן הגדול היה מקריב בבית המקדש ניתנה לאדם מתנה גדולה שהיא התשובה, המאפשרת להתחדש, לפתוח דף חדש, ללא כתמים, אפילו הזדונות נהפכות לזכיות. על הימים האלה נאמר: "דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב", הקב"ה מתקרב אלינו האזינו פרשת השבוע: 19:17 יציאת שבת | 18:23 כניסת שבת יום הכיפורים 19:20 יציאת שבת | 18:26 כניסת שבת הרב יוסף לוי, רב העיר קצרין מילה בסלע

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky