עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

לוח bagolan.ha@gmail.com 04-6963666 לפרסום בלוח: 37 | שישי בגולן | 30.10.20 | א ‪"‬ ב חשון תשפ ‪"‬ י דרושים ועבודה 16/2020 מכרז פומבי ביצוע עבודות הכשרת תשתיות מגרשים בקיבוץ אפיק 13- ציבוריות ל 12:00 , בשעה 5.11.2020 ,' מפגש קבלנים יתקיים ביום ה )ZOOM( באמצעות אפליקציית זום hcl-mnf@megolan.org.il : ברישום מראש בכתובת 16:00 , בשעה 4.11.2020 ,' עד ליום ד ,5.11.2020 ניתן לרכוש את מסמכי המכרז מתאריך ש"ח שלא יוחזרו. את התשלום יש לבצע 1500 תמורת באמצעות כרטיס אשראי/ העברה בנקאית לחשבון הבנק: החברה הכלכלית ליישובי הגולן, .62990095 , מס' חשבון 732 , סניף קצרין 10 בנק לאומי מסמכי המכרז יישלחו במייל בלבד, בהצגת אסמכתא לביצוע . Hcl-admin@megolan.org.il : התשלום לכתובת שאלות הבהרה למכרז ניתן להפנות לאריאל גליקמן, 12:00 : בשעה 10.11.2020 ,' עד ליום ג hcl-inf@megolan.org.il : לדואר אלקטרוני 1-200-' סיווג קבלני ג 12:00 בשעה 17.11.2020 ,' את ההצעות יש להגיש עד יום ג במסירה ידנית בתיבת המכרזים בחכ"ל גולן. מודעה זו הינה תמצית בלבד של המכרז, פרטי המכרז המלאים מצויים לשונית מכרזים וקולות קוראים. https://www.golanjobs.co.il : באתר בברכה, אמיר יגאל מנכ"ל החברה הכלכלית גולן המקום להפוך עולמות קצרין המ להפ עול קצרין 36/2020 ' מכרז פומבי כ"א מס 35/2020 ' מכרז פומבי כ"א מס 34/2020 ' מכרז פומבי כ"א מס 33/2020 ' מכרז פומבי כ"א מס משתנה בהתאם לשיבוץ היקף משרה: מועד אחרון לקבלת הצעות למכרז זה: .2.11.2020- יום שני ה 25% היקף משרה: מועד אחרון לקבלת הצעות למכרז זה: .9.11.2020- יום שני ה 25% היקף משרה: מועד אחרון לקבלת הצעות למכרז זה: .9.11.2020- יום שני ה 25% היקף משרה: מועד אחרון לקבלת הצעות למכרז זה: .9.11.2020- יום שני ה סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה (מספר משרות) עובד/ת סוציאלי/ת נערות וצעירות עובד/ת סוציאלי/ת במועדונית תנופה עובד/ת סוציאלי/ת במועדונית אופק פרטים מלאים של תיאור התפקיד ודרישות המכרז . katsrin . com נמצאים באתר המועצה מקומית קצרין מועמדים העומדים בדרישות הנ"ל מתבקשים לשלוח קו"ח, תעודות והמלצות לדוא"ל: 04-6969609 : או לפקס hr@qatzrin . muni . il 04-6969620: לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון רק מועמדים העומדים בתנאי הסף של משרד הפנים המפורטים במכרז יזומנו לראיון. • / עובד כללי. למסגריית בלס בקצרין דרוש מסגר .)4( .050-8668887 להתקשר • דרושים: למרמלדה ילדים באזור התעשיה קצרין מנהל/ת מחסן ועובד/ת מחסן, למשרה מלאה, תנאים מעולים .)7( .052-9572506 למתאימים 052-5556412 לפרטים: יואל לחברה המתמחה בביקבוק יינות דרושים עובדי ייצור הנדסאי מכונות דתי חרוצים, שומרי שבת. נחשב כעבודה מועדפת למשרת תפעול וניהול צוות בתחום היין. ניסיון בתחום - יתרון

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky