עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצפון

15 | שישי בגולן | 30.10.20 | א ‪"‬ ב חשון תשפ ‪"‬ י מכרזים פרטים נוספים: באתר המועצה www . golan . org . il פרטים מלאים של תיאור התפקידים ודרישות www . m . e . golan . org . il המכרז נמצאים באתר בלשונית שירות לתושב - מכרזים. מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות, למלא שאלון אישי ולשלוח בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למנהלת משאבי אנוש במועצה , hr@megolan . org . il אזורית גולן - אביטל שדה .12900 קצרין 13 . , ת.ד 153-4-6964170 : פקס מועד אחרון לקבלת הצעות: , יח' בחשון, תשפ"א. 05/11/2020 ,' יום ה עדכוני תחבורה ציבורית גולן שינויים בלוח הזמנים 14:30 היוצא מטבריה בימי שישי בשעה 51 קו ■ 14:35 יאוחר לשעה 13:30 היוצא מקצרין בימי שישי בשעה 57 קו ■ 13:20 יוקדם לשעה לוח זמנים מעודכן מפורסם באתרי המועצות ■ ובאתר משרד התחבורה. טעינות חופשי חודשי נובמבר, נשלחו רק עבור תלמידים זכאים, החוזרים ללימודים. יש לוודא באתר רב-קו אונליין (באמצעות אפליקציה או קורא כרטיסים) שהחוזה נטען. במידה ולא נטען, יש לממש את הטעינה המוזמנת. 04-6851011 לבירורים ניתן לפנות ל 20-2020 - מכרז כ"א חיצוני רכז/ת כח אדם והדרכה 100% : היקף משרה 34/2020 מכרז ביצוע עבודות גינון והשלמות פיתוח של שצ"פים בפארק תעשיה גולן בני יהודה ₪ 500 - עלות מכרז 10:00 , בשעה 4.11.20 , סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי השתתפות חובה נפגשים בכניסה לא.ת בני יהודה - שאלות הבהרה ניתן להפנות להדס גביש עד יום חמישי, rechesh@megolan . org . il! 12:00 בשעה 5.11.2020 , י"ח חשון תשפ"א את ההצעות יש להגיש עד יום ראשון, 14:30 שעה 15.11.2020 , כ"ח חשון תשפ"א במסירה ידנית במשרדי המועצה בקצרין 33/2020 מכרז ביצוע עבודות תחזוקה בישובי דרום הגולן ₪ 500 - עלות מכרז מפגש הבהרות יתקיים ביום חמישי, י"ח חשון תשפ"א, השתתפות חובה בזום - 13:00 , בשעה 11.2020. שאלות הבהרה ניתן להפנות עד יום שני, 12:00 בשעה 9.11.2020 , כ"ב חשון תשפ"א לשאלות הבהרה וקבלת קישור למפגש: rechesh@megolan . org . il את ההצעות יש להגיש עד יום ראשון, 14:30 בשעה 22.11.2020 , ו' כסליו תשפ"א במסירה ידנית במשרדי המועצה בקצרין

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky