שישי בגולן

17 | שישי בגולן | 6.12.19 | ף ‪"‬ כסלו תש ‪'‬ ח ‪"‪ ש ‪ ‪‪'‪ ח קול קורא תמיכות במוסדות 2020 ציבור ועמותות מוסדות ציבור ועמותות המעוניינים להגיש 2020 בקשת תמיכה לשנת הכספים מתבקשים להעביר את הבקשה לגזברות המועצה עד ליום רביעי, 1.1.20 , ד' בטבת תש"פ תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור עמותות וטפסים להורדה לבקשת תמיכה נמצאים באתר המועצה / http :// www . golan . org . il קול קורא המועצה האזורית גולן יוצאת בקול קורא להגשת בקשות למענקים בנושא יזמות בשרשרת הערך החקלאית בגולן הקול הקורא מציע מענק משמעותי, לעידוד יזמויות ושיתופי פעולה של כל מי מתושבי הגולן, שיחברו לבעל נחלה חקלאית בגולן, ולהיפך, ושימצאו שימוש חדש לתוצרת חקלאית, לפסולת שלה, לשיווק שלה, לפתרון טכנולוגי הקשור בה, לשימוש תעשייתי בה, או כל רעיון אחר, שיש בו פוטנציאל ליישום כלכלי מבורך, והקשור בתוצר החקלאי המקומי. 2019 בדצמבר 31 : תאריך אחרון להגשה www . golan . org . il / agri / vaadah פרטים נוספים באתר הועדה החקלאית גולן - חדשות ופרסומים כל תושבי הגולן מוזמנים לערב בנושא יזמויות בתחום החקלאות בגולן דר' דפנה מיכאלי, עם החברה לחקלאות עתירת ידע לגולן. כל הפרטים לגבי הקול הקורא חקלאים • ויזמים, שיצא לחקלאי ותושבי הגולן. רקע על החקלאות בגולן - העבר, • כיווני העתיד, כיצד אנחנו נשנה מציאות? רעיונות למינוף - גידולים חדשים, • ויזמויות הקשורות בתוצרת החקלאית בגולן. ההשתתפות ללא עלות. שעה תאריך (במועדון היישוב) יישוב מארח 20:00 8.12.19 - יום ראשון קדמת צבי 20:00 9.12.19 - יום שני גבעת יואב 20:00 10.12.19 - יום שלישי אבני איתן 18:00 11.12.19 - יום רביעי נווה אטיב 20:30 12.12.19 - יום חמישי (בפאב) מיצר 20:00 15.12.19 - יום ראשון שעל 20:00 17.12.19 - יום שלישי כנף הרצאות ביישובים בנושא הקול הקורא ורעיונות ליזמויות יערכו במועדון היישוב בתאריכים הבאים: 20:00 בשעה חסימות צירים צומת סכך אל-רום יום שלישי, י"ב כסלו 15:00-23:00 10.12.19 11.12.19 יום רביעי, י"ג כסלו 15:00-24:00 ,8:00-13:00 12.12.19 , יום חמישי, י"ד כסלו 8:00-12:00 ,6:00-24:00 דקות למעבר רכבים 20 החסימות נפתחות כל

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky