עיתון שישי בגולן והגליל - המהדורה הדיגיטלית - פרסום ומידע בצ

39 | שישי בגולן | 22.10.21 | ב ‪"‬ ז חשון תשפ ‪"‬ ט שישי בגולן כל שבוע בכל בית בגולן, בגליל המזרחי ובסובב כנרת הכי גדול הכי מופץ והכי מוכר ברמת הגולן לוח הלוח שעובד בשבילך 6963666 . ט נדל"ן בגולן תריסי שמעון בן שבת 054-4319560 נייד: 04-6850606 טלפקס: עבודות אלומיניום • כל סוגי החלונות הבלגיים • תריסים חשמליים • תריסים • חלונות • תיקונים • רשתות • בן פורת יוסף בן פורת עלי עין • בשם ה' נעשה ונצליח ÈÚˆ˜Ó ˙ˆ È¢Ú ÌÈËȉ¯ ˙·Î¯‰Â ˜Â¯ÈÙ £ ‰ÒÁ‡Â ‰Êȯ‡ È˙Â¯È˘ £ „¢Ò· ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ °Úˆ·Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≥∞±∞¥¥≤ ˜ÈˆÈ‡ ת ו ל ב ו ה ה י פ מ ל ו א ÌÈ„¯˘Ó ˙¯Ȅ ˙Ϸ‰ ı¯‡‰ ȘÏÁ ÏÎÏ ÔÂ˜˙Ï ÛÂÙη™ ˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙ÂȯÁ‡ ¨˙ÂÈÓ‡ Ôȯˆ˜Ï „ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ „·Ï· ¶ πππ עסקים • למכירה עסק בתחום לפרטים: האופנה. .)1( .054-4393202 • להשכרה במרכז מסחרי מטר, קומה 34 קצרין, מבנה ב’, צמוד לשף, כניסה מיידית .)6( .052-2843613 • מסיבות למכירה בקצרין, בריאותיות, עסק פעיל בתחום המזון והקייטרינג החלבי, בעל מוניטין רב וותק. לפרטים: .)11( .050-5359992 ד ני • להשכרה משרדים במרכז מ״ר חניה 300 עד איתן קצרין .)8( .050-6319041 ב שפע למכירה בקצרין • צימרים + למכירה וילה מ״ר 500 על להשכרה הזדמנות להשקעה או מגורים .)5( .054-4451320 למכירה/ להשכרה בקצרין • פינת + חדרי שינה, סלון 3 אוכל, מרפסת גדולה ומקורה, מתוחזקת ומאובזרת, קומה ג’, .)9( .055-6641401 ל פרטים: למכירה בישובים • למכירה במושב אבני 2 מ”ר, 46 עץ, איתן, צימר חדרי שינה וסלון, ג’קוזי, מונגש. .)4( .052-4224571 להשכרה בקצרין • מ״ר מרוהטת מלא 40 יחידת דיור 10 בקצרין, רובע .)2( .054-7700030 מרפסת ונוף כולל מים וארנונה + וממוזגת • מרפסת גדולה, ממוזגת, ללא תיווך + חדרים 3 דירה בת .)1( .052-2444462 • קומפלט, כולל מים ומיסים. מ’, מאובזרת 24 יחידת דיור .)1( .052-2853265 , 052-3787015

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwMzky